Gerçek Haberin Kalbini Okuyan Portal

2022 KADİR GECESİ Ne Vakit, Ayın Kaçında ve Hangi Gün? Kadir Gecesi’nin Kıymeti Nedir?

0 1

İslam alemi ve Müslümanlar için Kadir Gecesinin ehemmiyeti kat kat fazladır. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir.

2022 KADİR GECESİ NE VAKİT?

Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine nazaran, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha iyidir. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu mutlaktır. Lakin hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

KADİR GECESİ NE VAKİT İDRAK EDİLİR?

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ kelamını hatırlattığımda, bana şu karşılığı verdi: ‘Kendisinden öteki ilah olmayan Aziz Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı buyruk buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak formda doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylelikle 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) yahut son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Hasebiyle Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş üzere kıymetlendirmek gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.