Gerçek Haberin Kalbini Okuyan Portal

Çocuklarda böbrek reflüsü (VUR) tedavisi nasıl yapılır?

0 0

Çocuklarda böbrek reflüsüne ne sebep olur?

Çocukların bir kısmı VUR ile doğar ve nedeni aşikâr değildir. Çocuğun idrar yolu çoklukla tek taraflı bir akış halindedir. İdrar, her iki böbrekten üreter ismi verilen tüplerden aşağıya yanlışsız akar. Üreterler, idrarın böbreklere geri dönmesini önlemek için özel tek taraflı valfler oluşturan mesane kası tünelinden mesaneye girer. Mesanedeki idrar, üretra ismi verilen öteki bir tüp yoluyla bedenden dışarı çıkar.

VUR’lu çocuklarda, üreterlerden biri yahut her ikisi için mesanedeki tünel çok kısa olabilir yahut açısı bozuk olabilir ve bu da idrarın geri kaçmasına yol açabilir. VUR, mesanenin olağan halde boşalmamasının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bu, VUR’un daha az yaygın bir nedenidir.

Böbrek reflüsünün belirti ve semptomları nelerdir?

Böbrek reflüsü tanısı çoklukla iki formda konulur. Birincisi anne karnında yapılan ultrasonografi tetkiklerinde böbreklerde genişleme ile tanınır. Oburu ise ateşli idrar yolu enfeksiyonu geliştirdiğinde yapılan tetkiklerde ortaya çıkar.

Böbrek reflüsü tanısı için hangi tetkikler yapılır?

VUR, işeme sistoüretrogramı (VCUG) ismi verilen bir testle teşhis edilir. Öbür hiçbir test bu testin yerini tutmaz. VCUG sineması çekilirken çocuklara ince bir sonda yerleştirilir. Çoklukla lokal anestezi yahut sedasyonla uygulanır. Çocuğun hareket etmemesi değerlidir. VCUG ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren kız yahut erkek her çocukta önerilmektedir.

Böbrek reflüsü testi sırasında neler beklenir?

Üretraya kateter ismi verilen ince plastik bir tüp yerleştirilir ve mesane röntgende görülebilen özel bir sıvı ile doldurulur. Test ağrılı değildir, lakin çocuk mesane kateterini takarken biraz gerilim ve kısa müddetli rahatsızlık yaşayabilir. Mesane dolduğunda röntgen çekilir. VUR, sıvının üreterden böbreğe yanlış yoldan gitmesi durumunda teşhis edilir.

Böbrek reflüsünde öbür hangi testler yapılabilir?

Ultrason: Bu test, bir çocuğun böbreklerinin ve mesanesinin bir manzarasını oluşturmak için ses dalgalarını kullanır. Ateşli birinci İYE’lerinden sonra tüm bebekler ve küçük çocuklar için önerilir. Bu manada uygulanması gereken birinci testtir. Olağan çıkması böbrek reflüsü yoktur manasına gelmez. Lakin bozuk çıkması durumunda ona nazaran ileri tetkikler gerektirebilir.

Sintigrafi: Sintigrafi öbür ismiyle DMSA taraması, böbreklerde hasar olup olmadığını anlamada altın standart yoldur. Çocuğun ateşli İYE geçirmesi durumunda yapılması istenebilir. Uygulaması sıkıntı değildir. Radyasyon dozu çok düşüktür. Nükleer tıp kliniklerinde uygulanmaktadır.

Kan testi: Kreatinin böbrek işlevini ölçer. Böbrekleri hasar görmüş bir çocukta kreatinin seviyesi yüksek olabilir.

Kan basıncı: Kan basıncı yılda en az bir kere denetim edilmelidir. Böbrek sorunları olan çocuklar yüksek tansiyon için daha yüksek risk altındadır.

Böbrek reflüsü, 1 (hafif) ila 5 (en kötü) ortasında derecelendirilir. Derece, idrarın ne kadar geriye gittiğine ve üreterin ne kadar geniş olduğuna bağlıdır. Erken çocukluk periyodunda bulunan daha düşük VUR (1-2) derecelerine sahip çocukların, 1 – 5 yıl içinde bunu ameliyatsız aşma talihleri bulunmaktadır.

Böbrek reflüsü nasıl tedavi edilir?

Böbrek reflüsü tedavisi çocuğun yaşına, cinsiyetine, böbrek reflüsünün derecesine ve çok sayıda İYE üzere rastgele bir sıkıntıya neden olup olmadığına bağlıdır. Ayrıyeten böbreklerde oluşmuş olan hasar durumu, mesane işlev bozukluğu üzere durumlar risk oluşturur. Birden fazla durumda VUR yaşla birlikte kendi kendine düzgünleşir. Lakin bunu belirlemek çocuk nefrolojisi ve çocuk ürolojisi uzmanlarının alanıdır.

Tedavi yaklaşımları şunları içerir:

Müşahede: Daha düşük VUR derecesine sahip çocuklar, tabiplerinin (çocuk nefrolojisi-ürolojisi) nezaretinde itimatla izlenebilir. Bu çoklukla sistemli takip randevularını içerir. Böbreklerin olağan biçimde büyüdüğünden emin olmak için görüntüleme testleri içerebilir. VUR’lu çocuklar, ateşi çıktığında ve ateşin soğuk algınlığı üzere öbür bir nedeni olmadığında, idrarlarını enfeksiyon için test ettirmelidir.

Önleyici antibiyotikler (Profilaksi): Kimi çocuklara, VUR’u aşıp aşmadıklarını görmek için beklerken İYE geliştirme riskini azaltmak için her gün düşük dozda antibiyotik verilir. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), çoğunlukla daha yüksek dereceli VUR’lu (derece 3-5) çocuklar için önleyici antibiyotikler önermektedir.

Endoskopik enjeksiyon: İdrarın geri akışını önlemek için üreterin mesane ile birleştiği bölgeye bir unsur enjekte edilir. Bu durum, antibiyotik tedavisine karşın tekrarlaya idrar yolu enfeksiyonu olan ve düşük dereceli (1-3) reflüsü olan çocuklarda uygulanabilir. Sürecin başarısı yüzde 50 – 80 ortasında değişmektedir.

Cerrahi: VUR şiddetliyse ve düzelmiyorsa yahut ateşle birlikte tekrarlayan böbrek İYE’leri varsa, çocuk mesane ve üreter ortasındaki sızdıran kapağı düzelten ameliyattan yarar görebilir. Bu ameliyata üreteral reimplantasyon ameliyatı ismi verilir. Klâsik olarak açık cerrahi biçiminde uygulanabilir. Ameliyatın başarısı yüzde 95 üzerindedir. Açık ameliyat sonrası süreksiz olarak idrar kanalına stent konulması gerekebilir. Bu durumda stent 2-4 hafta sonra idrar yollarından ikinci bir süreç ile alınması gerekir. Açık ameliyat sonrası hastanede kalış mühleti 3-5 gün ortasındadır.

Robotik cerrahi: VUR tedavisinde en çağdaş prosedür budur. Robotik cerrahide tıpkı açık cerrahide olduğu üzere yüzde 95 üzerinde muvaffakiyet elde edilir. Karın içerisine milimetrik 3 farklı noktadan girilerek yapılır. Kas kesisi yapılmaz. Bu nedenle ameliyat sonrası ağrı çok daha azdır. Güzelleşme müddeti kısadır. Hastalar 1 ya da 2 gün içerisinde taburcu edilebilirler. Yara izi kalmadığından kozmetik olarak daha güzel bir görünüm elde edilir. Bu tedavi, Avrupa Çocuk Ürolojisi kılavuzlarında açık cerrahiye alternatif olarak deneyimli merkezlerde uygulanabilir biçiminde önerilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.