Gerçek Haberin Kalbini Okuyan Portal

Fahri trafik müfettişinin kestiği cezaya yargıdan iptal kararı

0 3

Ceza hukukçusu avukat Nuran Özdemir’e, 6 Ekim’de arabasıyla işe giderken, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı’nda, fahri trafik müfettişi tarafından ‘aksine bir işaret bulunmadıkça şerit değiştirmeden evvel gireceği şeritte, araçların emniyetle geçişini beklememek’ maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 314 lira trafik cezası kesildi.

Avukat Özdemir, kelam konusu ihlali yapmadığını, aksini ispatlayacak manzara, fotoğraf ya da somut delil bulunmadığını argüman ederek, cezaya itiraz etti. Özdemir, itiraz dilekçesinde, cezanın hiçbir yasal desteği olmadığını belirterek, “Benim bu kuralı ihlal ettiğimin somut kanıtla ispatı gerekmektedir. Tarafıma isnat edilen trafik kuralı ihlal kabahatini işlemedim. Bu ceza haksız olarak tarafıma verilmiştir” dedi. 

‘TEK TARAFLI TUTANAKLAR HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği kararında, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak bütün kanıtlar ile birlikte ayrıyeten kabahati oluşturan fiilin, işlendiği yer ve vakit gösterilerek açıklanmasının zarurî olarak öngörüldüğü belirtildi. Aksi halde kamu otoriteleri tarafından tek taraflı veyahut oburlarının da iştirakiyle gıyaben yahut vicahen tutulan tutanakların, alınan kararların hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Ayrıca “5326 sayılı yasanın 25’inci hususunun emrettiği yordamın uygulanmasıyla hem aksiyonun cezasız kalması önlenmiş olacak ve hem de kontrole elverişli bilgi, doküman ve açıklamalar sayesinde yaptırıma maruz kalan kişi hangi sebeple yaptırıma maruz kaldığını anlayacağı üzere, kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarının önüne geçilerek, hareketi kabahat veyahut hata olarak tanımlanmayan şahıslar haksız bir yaptırıma muhatap olmayacaktır” denildi.

‘ELEKTRONİK AYGITLA KAYIT YAPILMALIDIR’

Fahri trafik müfettişlerinin vazife ve çalışma yönetmeliğinin farklı olduğu, kolluk görevlilerine tanınan araç durdurma yahut denetim yetkilerinin olmadığı hatırlatılan kararda, “Bir ölçüde kimliklerinin kapalı kalması sağlanmış ise de günümüz teknolojik kuralları ve imkanları doğrultusunda kontrole imkan verecek formda mümkün ise elektronik aygıtla kayıt yapmasına mani teşkil etmemektedir” denildi.

Fahri müfettişlerin idari yaptırım kararlarının da denetlenebilecek formda belgelenmesi gerektiği vurgulanarak, “Mümkünse kendisini ve şoförleri tehlikeye atmaksızın imkanları elverdiği ölçüde elektronik aygıtla kayıt yapılmalıdır. Eldeki somut evrakta ise bu konular yerine getirilmemiştir” denilip, Nuran Özdemir’e uygulanan cezanın iptaline karar verildi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.